Kuulumisia

 

Sisä-Suomen osaston pilkkikilpailut 28.3.2020

(PERUTTU, OLEMASSA OLEVAN KORONA TILANTEEN VUOKSI)

 

Sisä-Suomen osaston kevät-kokous 28.3.2020

(Pyritään järjestämään, mutta tällä hetkellä oleva sääntö mahdollistaa vain alle kymmenen hengen kokoontumisen! Tämän vuoksi sitovia ilmottautumisia vastaan otetaan ja kokoukseen osallistuvaa henkilömäärää rajoitetaan kymmeneen. Imottautumiset puheenjohtajalle ja sihteerille.)

 

 

OSASTON KOKOUKSESSA 5.12.2018

Keskusteltiin SMU:n mökkien myynnistä, ja osaston kokouksessa päätettiin vastustaa Kerimäen Haukilahden isonmökin myyntiä.

Mökki on tärkeä osa merimiesten hyvinvointia ja vapaa-aikaa, sekä mökki on myös tärkeä osa osaston toiminnan kannalta.

SMU:n mökkejä halutaan nyt selkeästi vähentää, mutta jos kerran niitä nyt vähennetään, niin Kerimäen ison mökin myyntiä osaston hallitus haluaa vastustaa, uskotaan että käyttöaste lisääntyy, jos muita kerran vähennetään.

Lisäksi halutaan varsinkin talvi-aikaan mökin vuokraus-aikaa lyhentää viikosta vuorokausi vuokraukseen, näin saadaan talven pienemmälle käytölle myös jonkinlaista käyttöä ja kuluille peittoa...

Mökki on myöskin aikanaan rakennettu talkoilla, (puut on saatu lahjoituksella) jota halutaan myös kunnioittaa.

Nyt tapahtuneisiin mökkien myynteihin halutaan myös huomauttaa, että mökin myynneistä tulleet varat ovat menneet kokonaisuudessaan "isoon reppuun". Osastomme huolehtii mökistä ja käyttövaratilille ei ole siirtynyt myynnistä yhtään varoja, vaikka siihen olisi tarvetta.

Osaston kokouksesta haluamme laittaa muistion ja mielipiteen SMU:n hallitukselle jota toivottavasti kuunnellaan ja kunnioitetaan.

 

 

SAK:n ilmoitus Kurssiapurahat 2020

Jotta kurssiapurahojen arvo säilyisi, apurahoja korotetaan ansiotasoindeksillä (2015=100). Vuoden 2018 keskimääräiseksi nimellisansioiden nousuksi oli arvioitu 1,9 prosenttia. Lukua korjattiin, koska arvio täsmentyi 1,8 prosenttiin. Vuonna 2019 palkansaajien ansiotason arvioidaan nousevan 2,8 prosenttia (VM:n ennuste 4.4.2019).

 

Kurssipäivärahan suuruus v. 2020 on 41,05 €/vrk.

Perinteisten perusoppijaksojen, eli ay-liikkeen opistojen 3 kk:n kurssin tuen laskentaraja on 904,43 €, jota sovelletaan jo vuonna 2019 alkaviin kursseihin, mikäli ne jatkuvat vuonna 2020.

Ns. järjestökurssien kurssistipendi v. 2020 on 184,86 €/vko eli yhteensä päivärahan kanssa 390,13 €/vko.

Jos yksityiseltä taholta saatujen apurahojen yhteismäärä ylittää Verohallinnon verovapaan enimmäismäärän, opiskelijaa tulisi verottaa yli menevältä osalta.

Ohessa linkki Verohallinnon ohjeeseen ”Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus”.

linkki

Mikäli liittonne päätös kurssiapurahojen määristä poikkeaa edellä ilmoitetusta, pyydämme tiedottamaan siitä niille kursseja järjestäville laitoksille, joissa jäseniänne apurahoin tuettuna opiskelee.