Kuulumisia

Kurssiapurahat 2021

Jotta kurssiapurahojen arvo säilyisi, apurahoja korotetaan
ansiotasoindeksillä (2015=100). Vuoden 2019 keskimääräiseksi
nimellisansioiden nousuksi oli arvioitu 2,8 prosenttia. Lukua korjattiin,
koska arvio täsmentyi 2,4 prosenttiin. Vuonna 2020 palkansaajien
ansiotason arvioidaan nousevan 1,9 prosenttia (VM:n ennuste 20.4.2020).


Kurssipäivärahan suuruus v. 2021 on 41,67 €/vrk.


Perinteisten perusoppijaksojen, eli ay-liikkeen opistojen 3 kk:n kurssin tuen
laskentaraja on 918,03 €, jota sovelletaan jo vuonna 2020 alkaviin
kursseihin, mikäli ne jatkuvat vuonna 2021.


Ns. järjestökurssien kurssistipendi v. 2021 on 187,64 €/vko eli yhteensä
päivärahan kanssa 395,99 €/vko.


Jos yksityiseltä taholta saatujen apurahojen yhteismäärä ylittää
Verohallinnon verovapaan enimmäismäärän, opiskelijaa tulisi verottaa yli
menevältä osalta.


Ohessa linkki Verohallinnon ohjeeseen ”Apurahojen, stipendien ja
tunnustuspalkintojen verotus”.

Linkki:

Mikäli liittonne päätös kurssiapurahojen määristä poikkeaa edellä
ilmoitetusta, pyydämme tiedottamaan siitä niille kursseja järjestäville
laitoksille, joissa jäseniänne apurahoin tuettuna opiskelee.

 

 

OSASTON KOKOUKSESSA 5.12.2018

Keskusteltiin SMU:n mökkien myynnistä, ja osaston kokouksessa päätettiin vastustaa Kerimäen Haukilahden isonmökin myyntiä.

Mökki on tärkeä osa merimiesten hyvinvointia ja vapaa-aikaa, sekä mökki on myös tärkeä osa osaston toiminnan kannalta.

SMU:n mökkejä halutaan nyt selkeästi vähentää, mutta jos kerran niitä nyt vähennetään, niin Kerimäen ison mökin myyntiä osaston hallitus haluaa vastustaa, uskotaan että käyttöaste lisääntyy, jos muita kerran vähennetään.

Lisäksi halutaan varsinkin talvi-aikaan mökin vuokraus-aikaa lyhentää viikosta vuorokausi vuokraukseen, näin saadaan talven pienemmälle käytölle myös jonkinlaista käyttöä ja kuluille peittoa...

Mökki on myöskin aikanaan rakennettu talkoilla, (puut on saatu lahjoituksella) jota halutaan myös kunnioittaa.

Nyt tapahtuneisiin mökkien myynteihin halutaan myös huomauttaa, että mökin myynneistä tulleet varat ovat menneet kokonaisuudessaan "isoon reppuun". Osastomme huolehtii mökistä ja käyttövaratilille ei ole siirtynyt myynnistä yhtään varoja, vaikka siihen olisi tarvetta.

Osaston kokouksesta haluamme laittaa muistion ja mielipiteen SMU:n hallitukselle jota toivottavasti kuunnellaan ja kunnioitetaan.